Acer

 

https://fitwheels.eu/

 

Ogólne Zasady Ustawek szosowych w Polsce -Dog's Head

Kategoria

Za parę dni spotykamy się przejechać się trasami wokół Gromadki. Z tej okazji powtarzamy podsumowanie zasad dotyczących wspólnej jazdy po drogach publicznych kolarzy  w Polsce. Zasady te obowiązują  w Polsce wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się na rowerach. Po raz pierwszy publikowaliśmy je 4 ustawki temu. Przed legendarnym pierwszym "Wleniem"

W związku  z tym przypomnę podstawowe obowiązujące  w Polsce zasady dotyczących ruchu większych grup kolarzy  w ruchu otwartym.

  1. Maksymalna wielkość grupy -15 osób
  2. Odległość między jadącymi grupami nie może być mniejsza niż 200 m
  3. Jazda w grupie nie zwalnia kolarza od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

Zbiórka jest niesformalizowanym spotkaniem kolarzy, którzy wspólnie zechcą przejechać zaproponowaną przez pomysłodawców trasę. Jedziemy oczywiście tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy uczestniczący  w tego typu zbiórkach/ustawkach odpowiada za swoje bezpieczeństwo i jedzie na tyle ostrożnie, żeby zapewnić bezpieczną jazdę pozostałym  kolarzom. Szczególnie istotne jest baczne obserwowanie przedpola jazdy oraz sytuacji obok i za kolarzem.  Kask sztywny bardzo mile widziany

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 3. ustawy prawo o ruchu drogowym kierującemu rowerem zabrania się:

1)    jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru (…), jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

2)    jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.

Poruszamy możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni oczywiście z uwzględnieniem stanu nawierzchni i warunków drogowych oraz sytuacji na drodze, gdyż mamy prawo do bezpiecznego pokonania trasy.

 

 

Road-Racing.pl